Adrian (7) har plukket over 50 kilo glass i Tromsø-perlen

Den ivrige søppelplukkeren håper på bot, skilt og bedring.