På denne tomta kommer det tre nye boligblokker. Én ting skal skille det nye prosjektet ut

Salget er allerede godt i gang. Neste år kan enda et boligprosjekt på Bjerkaker sette spaden i jorda.