160 gjester har vurdert overnattingen. Det mener naboen er bevis på ulovlig hotelldrift

Eieren mener virksomheten er fullstendig lovlig, og kommunen erkjenner at det er gråsoner.