Om noen dager er det skolestart, men skolegården er en byggeplass. - Dette har vi ventet lenge på!

Når elevene på Borgtun til uka begynner på skolen igjen etter sommerferien, mangler de store deler av skolegården.