Fredning av Alfheim svømmehall kan ramme omstridt gigantprosjekt: - Må skaleres ned eller få ny utforming

Nå ligger det an til mekling mellom fylket og kommunen.