Betaler 700.000 i året for leie for et bygg som ikke finnes

Bygget ved Tromsø fengsel ble revet i 2014. Likevel betaler Kriminalomsorgen 700.000 kroner i året i leie for bygget.