Denne signaturen sikrer kommunen verdifullt praktbygg. Nå starter debatten om man skal selge eller beholde

Delte meninger blant politikerne.