De har funnet tromsøværingenes største bekymring i egen by: – Befolkningen er enig om hvor viktig det er

– Totalt sett synes folk at det er for dyrt i Tromsø.