Kommunen henviser også til lokale kunngjøringer, siden mange ikke har sendt inn sitt program.

Mortensnes skole

Kl. 12.00-15.00: Kafé med stort utvalg i kaker, muffins, boller og snitter. Salg av pølser, sukkerspinn og lodd (fine premier). Leker for store og små.

Solneset skole

Kl. 11.00-15.30: Kafé på musikkrommet og i gymsalen. Salg av kaffe, kaker, pølser, is og brus. Aktiviteter for barna. Salg av lodd. Musikkorps.

Stakkevollan Velforening

Kl. 09.00: Fra Varden snuplass: Tog gjennom borettslagene til musikk fra Borgtun skolekorps.

Stakkevollan skole

Kl. 12.00-16.00: Kafé og salg av kaffe, brus, is, kaker, grillmat og sukkerspinn. Loddsalg, tombola og aktiviteter for store og små.

Hamna skole

Kl. 11.00-15.00: Kafé. Leker i gymsal, korps og god stemning.

Borgtun skole

Kl. 12.00-15.00: Leker for barn og voksne i skolegården. Borgtun Musikkorps spiller og driller. Lotteri med flotte premier. Kafé med salg av kaffe, kaker, rundstykker, pølser, brus, is og sukkerspinn.

Dette skjer i Tromsø sentrum 17. mai 

Her er oversikten over når 17.mai-togene går i Tromsø sentrum

Dette skjer på Kvaløya 17. mai

Dette skjer på Tromsøs fastland 17. mai