Tromsdalen

Kl. 08.00: Tromsdalen gravlund. Tromsdalen musikkorps spiller. Tale v/Birger Tokle. Lottene står æresvakt.
Kl. 09.00: Oppstilling i skolegården.
Kl. 09.10: Velkommen og tale for dagen v/elever fra Tromsdalen skole. Allsang av «Ja, vi elsker». Korpset spiller.
Kl. 09.30: Avmarsj.
 
Togoppstilling
 
  1.  Flaggborg (elevrådet på Tromsdalen skole)
  2.  Tromsdalen skole1.-3. klassetrinn
  3.  Tromsdalen musikkorps
  4.  Tromsdalen skole 4.-7. klassetrinn
  5.  Elvestrand barnehage
  6.  Fjellvegen barnehage
  7.  Tromsdalen barnehage
  8.  Tromstun barnehage
  9.  Bjørnehiet familiebarnehage
10.  Marsvegen barnehage
11.  Øvrige barnehager
12.  Øvrig befolkning i Tromsdalsområdet
 
Rute: Nord Th. Widdings veg, ned Tønsnesvegen, sør Hans Nilsens veg, opp nordsiden av Ishavskatedralen til Th. Widdingsveg, opp Turistvegen ned Myrvegen, videre ned Åsvegen til skolegården ved Tromsdalen skole.

Kl. 09.00-13.00: Kafé på Tromsdalen skole.
Salg av kaker, kaffe, brus, pølser, is og sukkerspinn.

Tromstun barnehage

Kl. 10.30: Kafé. Salg av kaffe, kaker, pølser brus, saft, boller og is. Vi vil også ha loddsalg.

Reinen skole

Kl. 11.45: Samling i skolegården
Velkommen. Elevenes tale v/elever fra 5. trinn. Allsang «Ja, vi elsker»
Kl. 12.15: Tog, avmarsj. Oppstilling. Skolefane og flaggborg ved 7. trinn. Barnehagene. 1.-2 trinn. 3.-7 trinn. Rute: fra skolen og opp Skavåsen, inn Tøbakken, ned Sommarfjøsvegen og tilbake på Solstrandvegen og til skolen.
Kl. 13.30: Uteleker på fotballbanen i regi av 6. trinn. Kafeen åpner når toget er tilbake ved skolen. Kjøp av bevertning dekker kake, kaffe, saft og pølse m/brød. Allergenkaker serveres i midterste etasje, og melkefrie pølser i kafeen på 1. plan. Tillatt å benytte parkeringen på Amfi Pyramiden.
Kl. 14.30: Slutt.

Lunheim skole

Kl. 10.30: Oppmøte i skolegården. Velkomstord ved 17. mai komitèen. Allsang ledet av 4. trinn
Kl. 11.00: Togavgang: Flaggborg, skolefane, 4. trinn, 1. trinn, 2. trinn, Tromsdalen musikkorps, 3. trinn, 5. trinn. 6. trinn, 7. trinn, Steinberget barnehage, Lunheim barnehage, Midnattsol barnehage, Isbjørnen barnehage, Tomasjordnes barnehage.
Togrute: skolegården, nordover Siriusvegen (gangvei), Beryllvegen, Diamantvegen, Tomasjordvegen, tilbake til skolen.
Kl. 11.30: Arrangement på skolen. Kafé, salg av kaffe, brus, kaker, is, pølser og sukkerspinn. Lotteri.

Kroken

Kl. 08.45: Oppstilling ved Krokelvdalen skole.
Kl. 09.00: Program. Innslag ved Kroken og Skjelnan skole, hovedtaler, innslag fra Kroken og Skjelnan barnehage, tale om krigsminnesmerket, allsang og Skittenelv musikkorps spiller.
Kl. 09.40: Avmarsj. Rute: Rundt sykehjemmet – ned gangstien til B.A. Løvoldsveg - Anton Borchs veg –  Granittvegen – forbi Krigsminnesmerket.og ned til Krokenhallen.
Kl. 09.30-14.00: Kafé i Krokenhallen. Kaffe, brus, nydelige kaker, sukkerspinn, popkorn, pølser og is. Lynet IL er årets arrangør i Krokenhallen.

Ramfjord

Kl. 10.00: Togavgang fra skolen
Kl. 10.40: Innkomst skolegården
Kl. 11.00: Kafé åpner. Talere for dagen er Emilie Jensen og Tonje Solstad fra 10. trinnet
Kl. 14.00: Slutt

Dette skjer i Tromsø sentrum 17. mai 

Her er oversikten over når 17.mai-togene går i Tromsø sentrum

Dette skjer på Kvaløya 17. mai

Dette skjer på skolene på Tromsøya 17. mai