For fem år siden stengte Arbeidstilsynet ned området. Nå skal det igjen tas i bruk

Uteområde blir inneområde på Studenthuset Driv.