Se bildene av hva som møtte kommuneoverlegen da han var på tilsyn hos sykehjemmet i Tromsø. Han er ikke nådig i sin rapport

Kvaløysletta sykehjem bruker små enkeltrom som dobbeltrom.