Eneboligen til 5,7 mill. skal jevnes med jorda. Nå vil man bygge seks nye boliger på tomta

Eiendomsutviklere planlegger seks nye boenheter på Tromsøya.