Lise og kollegaene jobber i snitt 20 timer overtid hver uke

Å bytte fastlege i Tromsø er nesten helt umulig. Et klart brudd på pasientrettighetene, mener tillitsvalgt for fastlegene.