Flere erstatningskrav mot kommunen: – Brøytebilen lempet store isklumper på bilen min

Store snømengder gjør ikke bare arbeidsmengden større. Det gjør også at skadetilfellene blir flere.