Allergi gjorde at Linn måtte slutte i jobben. 12 år seinere har hun egen bedrift, ni ansatte og det beste resultatet hittil

Linn Veronika Hansen liker å si ja.