Denne gangstien i Tromsø benyttes flittig av Hjemmetjenestens sjåfører: – Om noen bryter loven er det ikke greit

Kommuneansatte kjører gjennom gangstien, ifølge innsenderen på kommunens nettsider.