Fra mandag stenger Tromsø kommune krysset mellom Røstbakken og Nansenvegen på vestsida av Sør-Tromsøya. Krysset blir stengt i tre uker frem til 22. mai.

Man kan fortsatt ferdes opp og ned Røstbakken. Stenginga er et ledd i det store arbeidet som vann og avløp er i gang med i området. De skal bytte ut vann- og avløpsledninger i blant annet Røstbakken og noen tilstøtende veier.

Fotgjengere og syklister kan passere mens arbeidet pågår.

Krysset blir også stengt for busstrafikk, og linje 40 må derfor legge om ruta i disse tre ukene. Det blir relativt store endringer for bussrute 40 som til vanlig kommer gjennom Nansenveien og fortsetter opp Røstbakken. Den slutter rett og slett å kjøre der i denne perioden. Det vil ikke være betjening på strekningen fra holdeplass Tromsø Museum til og med Wi-To.

Linje 40 fortsetter derfor fra Mellomvegen, kjører Kvaløyvegen – Strandvegen og betjener holdeplassene til linje 34 fra og med holdeplass Telegrafbukta.

Følgende holdeplasser langs traseen til linje 40 blir ikke betjent i perioden:

 • Tromsø Museum
 • Musikkonservatoriet
 • NRK Troms
 • Sommerengvegen
 • Henrik Wergelands veg
 • Nansenvegen nord
 • Røstbakktoppen
 • Austadvegen
 • Alfheim
 • Alfheimvegen nord
 • Bikuben
 • Kongsbakken
 • Wi-To