Her kommer løsningen som skal redusere bilkøa på Kvaløysletta

Ny innfartsparkering på Storelva har latt vente på seg. Nå anslår man at parkeringsplassen tidligst kan ferdigstilles i 2021.