Hevder bolig i Workinnmarka beveger seg, og at nytt gigantprosjekt kan ha skylden. Nå varsler Tromsø kommune tilsyn

Oppdaget plutselige skjevheter i gulvet.