I 21 år har han jobbet for å lage hotell på innfartsåra til Tromsø. Nå vil Jan selge bygget for 24 millioner kroner

Har hatt planer om overnattingssted i en årrekke.