Huseieren har tatt omstridt metode i bruk mot Tromsø-måsene. Dette er resultatet

De kaver og kakler, men kommer ikke til.