Minnesmerke snart flytteklart - risiko for nye likfunn

Forbereder flytting av krigsmonumentet fra Kirkeparken.