– Jeg skjønner at noen bilister blir sure når man må stå mer i kø. Men det er en klar fordel for bussen

Nobina-sjefen mener bussene har fått langt bedre arbeidsvilkår på Langnes etter innføringen av kollektivfelt. Samtidig flytter køene seg.