Slik har det sett ut i over én måned. Og det kan man bare venne seg til

Trolig ikke over halvveis i veiarbeidet i Langnesbakken.