Legger ned på Nerstranda – starter opphørssalg fredag

Annonserte nedleggelsen på årets første dag.