Mens naboene stenger dørene, åpner de ny butikk på Jekta - men åpningsfesten er avlyst

Til uka åpner Bikeriet på Jekta dørene. Gjengen bak har gjort alt de kan for å sikre at det skjer på en trygg måte.