Millionprosjektet ble ferdig i høst. Men så kom en lift på 16,5 tonn kjørende

Flere av steinhellene på det nye fortauet er ødelagt.