Kristin var oppe hele natta for å skru opp de siste møblene. På åpningsdagen tok det helt av

Kristin Bergheim sov ikke i natt.