Mener feilen er funnet i betent restaurantstrid – krever at restriksjonene oppheves

Skylda ligger ikke hos oss, mener restauranteierne i førsteetasjen i Storgata.