– Helt ulogisk at det ikke er krav om at gangfelt i Nord-Norge skiltes

Vinteren gjør mange av gangfeltene i Nord-Norge usynlige. Henrik Wildenschild i Statens vegvesen mener reglene må endres.