Legger ned i Ørndalen. Dette området på Kvaløya foreslås som nytt massedeponi

Krabbåsen på Kvaløya er et av alternativene når kommunen skal finne plass til nytt massedeponi i byen.