Normalt ligger boliger i samme prisklasse lenge på markedet. Ikke denne villaen

14,1 millioner var prisantydningen. Denne fikk knapt ligge ei uke på markedet.