Ny teknologi skal få bussene opp bakkene uten å sakse. Det er kjøperen villig til å betale 20 millioner kroner for

Tromsø kan bli først i Norge til å teste ut de nye superbussene.