Bybussen skulle gå innom prestisjebygget flere ganger om dagen. Men nå vil kommunen flytte ut igjen

Å stoppe inne på bussterminalen skal koste penger, mener Tromsø kommune.