Foreslår enveiskjøring i disse veiene: - Knapt plass til at to biler kan passere hverandre

Hårek Andreassen mener enveiskjøring i Barduvegen og Senjavegen kan gi slutt på gjennomgangstrafikken. - Interessant, mener kommunen.