Slik ser det ut i Reisaelva mandag morgen

Vannføringen i Reisaelva økte voldsomt søndag ettermiddag. Ved 23-tida passerte elva nivået for tiårsflom.