Slike lys kan bli kommunes nye våpen i Tromsømarka

Tromsø kommune ønsker å skilte lysløypa med lys i selve løypa.