Galopperende drivstoffpriser har gitt trøbbel for drosjenæringa i Tromsø. Da literprisen i forrige måned bikket 27 kroner, og eksperter varslet en fortsatt prisøkning, ba Taxi1-sjef Robert Aasmul Konkurransetilsynet om å gripe inn.

I et brev ba han om å øke maksimalprisen på drosje, på grunn av ekstremt og raskt økende drivstoff- og energipriser. Drosjenæringen i Tromsø er spesielt utsatt, da sentralene og løyvehavere ikke har anledning til selv å justere prisen på drosjetjenestene.

Også Norges Taxiforbund ba Konkurransetilsynet om å heve maksprisen.

Nytt brev

Anmodningen ble begrunnet med at den ekstraordinære situasjonen i Europa har ført til økte priser på drivstoff. Forbundet pekte på at disse kostnadsøkningene ikke var mulig å forutse ved forrige justering av maksimalprisene.

Konkurransetilsynet justerer vanligvis maksimalprisene én gang i året og skrev til Aasmul i mars at en endring av maksimalprisforskriften ikke er hensiktsmessig i en slik ekstraordinær situasjon.

En drøy måned senere fikk Aasmul imidlertid en nytt svar fra Konkurransetilsynet. Tilsynet har nå snudd og har sendt på høring et forslag om å heve maksprisen med 2,5 prosent.

De sier seg enig den ekstraordinær økningen i drivstoffpriser krever tiltak. Normalt skal endringer på høring i seks uker, men tilsynet mener at spesielle forhold gjør at høringsfristen må være kortere. Høringsfristen er satt til 13. mai.

Slik vil de nye takstene bli når endringene trer i kraft.

Takst

Eksisterende

Forslag

Tilkjøring utover 10 km

18,40 kr per km

18,80 kr per

Kilometertakst de første 10 km

10,90 kr per km

11,20 kr per km

Kilometertakst utover 10 km

19,10 kr per km

19,60 kr per km

Mer å rutte med

Robert Aasmul er godt fornøyd med at drosjesjåførene ble lyttet til.

– Det trenger de. Prisene har hold seg skyhøyt over mange måneder og trolig kommer de ikke ned igjen. Vi legger til grunn at sjåføren får mer å rutte med om få uker, sier han til Nordlys.

Stor økning

I et regnestykke der en gjennomsnittlig tur i Tromsø koster 240 kroner, med en kjørelengde på 15 kilometer, og et forbruk på 0,8 liter per mil, kommer Aasmul ut på cirka 26 kroner i drivekostnader etter moms.

Der er mellom 12 og 13 kroner mer enn det kostet for bare noen måneder siden.

Taxi1 er relativt nyetablert i Tromsø, og Aasmul driver også sentraler i Vestland, Innland, Agder, Oslo, Viken og Trøndelag.

Han har imidlertid sett hvordan galopperende drivstoffpriser slår skeivt ut for de lokale sjåførene i Tromsø, som nå har landets høyeste drivstoffutgifter.

– Vårt initiativ for å være i forkant av situasjonen, ved å be om at de må justere maksimalprisene. Det er ingen statlige etater som gidder å gjøre noe uten at de får hjelp, sier han til Nordlys i mars