Statens Vegvesen registrer trafikken gjennom hele døgnet. Dette skjedde da samfunnet stengte ned

Har du følt deg litt alene når du har kjørt til og fra Tromsdalen?