I gang med å lage trappeløsning: - Ferdig i løpet av uka

Vegvesenet vet fortsatt ikke når den midlertidige gangbrua over E8 vil bli erstattet av en permanent løsning.