Årsaken er at det arbeides med nytt fortau på strekningen. Det skriver Tromsø kommune på sine nettsider.

– Entreprenøren har behov for å skifte ut massene i hele veibanen for at sluttresultatet skal bli så bra som vi ønsker. Veien blir derfor stengt fra rundkjøringen ved Kvaløyvegen og til Bregnevegen, skriver kommunen.

Både beboere og bedrifter i området vil bli påvirket. Omkjøring kan gjøres ved å bruke Holtevegen, Tverrforbindelsen eller tunnelen til sentrum. Beboere i Workinnmarka vil kunne kjøre inn Huldervegen og Alvevegen som normalt via Langnesvegen fra øst (nedover fra Prestvannet).

Veien er stengt for gjennomkjøring hele perioden, men beboerne vil kunne ferdes som følger, i to ulike perioder:

  • 15.–24. juli: Omkjøring via Holtvegen og til Langnesvegen fra øst.
  • 25. juli til 19. august: I denne perioden vil det være mulig for beboere og bedrifter i området å kjøre inn i Langnesvegen fra rundkjøringen ved Kvaløyvegen og inn Sjølundvegen.

All omkjøring blir skiltet. Skiltingen er til enhver tid det som gjelder for all ferdsel, opplyser kommunen.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Også bussrutene blir endret. Buss 28 kjører via Huldervegen i hele perioden fra 15. juli-19. august. Buss 26 kjører også via Huldervegen fra 15.–24. juli. Fra 25. juli til 19. august kjører den via Sjølundvegen.

Arbeidet med å anlegge fortatu i Langesvegen har holdt på i flere måneder.

Allerede før prosjektet meldte kommunen på sine nettsider at det kunne gå lang tid.

– Det er et omfattende arbeid, som rett og slett ikke lar seg gjøre på kortere tid, sa prosjektleder for gang- og sykkelstien, Sjur Melsås, da prosjektet startet

Slik har det sett ut i over én måned. Og det kan man bare venne seg til