Tromsø kommune stenger en av utkjøringene fra Slettaelva boligfelt i Tromsø i dag. Utkjøringen fra Salarøyvegen og opp Karveslettvegen skal stenges i to uker.

Årsaken er at krysset skal «strammes opp, for å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter», skriver Tromsø kommune på Facebook.

Utkjøringen ligger like ved Slettaelva barnehage.