Anonymt tips om mulig ulovlighet: Kommunen sjekker ordførerens bygg i Storgata

Kontorlokalene kan mangle korrekt brukstillatelse. Bygget ble kjøpt først i 2016, påpeker byggeier.