Lover bedre mobilforhold i Telegrafbukta

Telenor vil bedre mobilforholdene fra Telegrafbukta og inn mot Tromsø sentrum.