Nå skal fartsgrensa ned på den trafikkerte veien

Hovedfartsåren på Kvaløya, Fylkesveg 862, mister 60-sonen mellom Kvaløysletta og Storelva.