Sjåførene har så langt vært involvert i fire trafikkuhell – nå søker de om dispensasjon. – Situasjonen er utfordrende

Postens sjåfører reagerer på innkjøringen til terminalen på Langnes.