Dette er skoleveiene som skal sikres i Tromsø de neste to årene - én bydel får det største løftet

Tromsdalen skole får prioritert syv utbedringer for å trygge skoleveien.