Her er grunnen til at gangbrua ennå ikke kan åpnes

Den midlertidige gangbrua over E8 på Solstrand er på plass, men vil inntil videre være stengt for fotgjengere.