Den nye rundkjøringa i Tromsø skaper forvirring:- Hva skjer dersom det oppstår en kollisjon?

Bilistene legger seg i høyre fil når de kjører langs Stakkevollveien gjennom den nye rundkjøringa på Gimle. Kjøreskolelærerne anbefaler å ligge i venstre fil.